ERGOFITO Bioflush

לטיפול בכל סוגי השפכים, תעשייתים ואורגניים כאחד, וטיפול בפסולת בעלי חיים.
מונע התפשטות זיהומים פתוגניים.


Ergofito H2O

לשימוש בתחום חקלאות המים,
מספק שיטה טבעית של לניקוי וחידוש המים בבריכות גידול דגים ואקווריומים.

Ergofito Universal

Ergofito Universalהוא מוצר חקלאי כללי לשימוש בכל סוגי הגידולים, פירות, ירקות, עצים ודשא.
בנוסף מכיל אצה לשיפור גדילת השורשים והעלים.

ERGOFITO Mozzy-Ology

משמש לשליטה על רייבתם של יתושים, מתחרה על חומרי ההזנה הדרושים להזנת זחלי יתושים.


Ergostart Bio

מוצר חקלאי המשמש לטיפול ותיקון נזקים בקרקע ומחזיר את החיים בחזרה לאדמה