נהרות ואגמים

אנו מציעים פתרונות בתחום תיקון ושיקום מקורות מים מזוהמים שנפגעו עקב ניצול לא נכון של האדם.

ניהול נכון של מקורות המים יתרום בניקיון אצות ושלל פתוגנים מהמים.