חקלאות מים

ERGOFITO H2O

דרך טבעית לניהול נכון של מאגרי מים המשמשים לחקלאות מים. עיבוד מים אינטנסיבי גורר אחריו סדרה של בעיות הדורשות טיפול עדין וקפדני. כדי שנוכל לפתור בעיות אלה חשוב לבחון אותן תחילה.

הבעיות העיקריות המשפיעות על איכות המים בחקלאות מים:

BOD - ביקוש לחמצן ביוכימי, ביקוש חמצני הוא כמות החמצן המומס הנדרש על ידי אורגניזמים ביולוגיים אירוביים לשבור חומר אורגני נוכח במדגם מים נתון בטמפרטורה מסוימת על פני פרק זמן מסוים.) עקב צפיפות הדגים במים. .
• חמצן מומס משפיע על דרגת החומציות. חמצן מדולל יגרור פעילות חיידקים שלילית.
• הקשר הכימי בין אמוניה (NX3), תחמוצות חנקן (NOX), מולקולות חנקן (N2), פוספט (P) וביקוש לחמצן ביוכימי.
• טיפול ושמירה על הפיטופלנקטון (טיפול רצוי).
• מים עכורים (חשוב לשמור על מידה מסוימת אך מנוהלת של מים עכורים).
• מינרליזציה ודיחוי של חומרים אורגנים, בפרט פסולת המכילה מינרלים אירוביים אשר אחריים על הצטברות של פחמן דו חמצני ( למעט אם הם מצטרפים לאורגניזמים פשוטים אחרים, כגון פיטופלנקטון)
או אורגניזמים מורכבים שיובילו לפתרון כגון פוספטים.
• אבדן של חומרים מזינים (נוטריינטים), במטרה להימנע משפכים בעלי דרגות גבוהות של חנקן ופוספט
• התפתחות עצות ושליטה בריר האצות.
• היווצרות של ביופילם.
• שמירה על כל האמור מעלה באיזון והרמוניה.

ישום Ergofito H2O בחקלאות מים:

הצעד הראשון לשימוש ב- Ergofito H2O:

כדי לפרק את הפרשות הדגים ושאריות של חומרים מזינים נדרש תחילה חישוב של השדות הדרושים על בסיס הביקוש לחמצן ביוכימי. כחוק כללי- 1 ק"ג דג ייצר- 1 ק"ג של פסולת. הפרמטרים החשובים לבדיקת איכות המים ורמת הזיהום הם:

• אמוניה
• ניטריט
• פוספט
• מוצקים תלויים
• ביקוש לחמצן ביוכימי
• ביקוש לחמצן כימי

ביקוש לחמצן כימי הוא יחס ישיר של מערכת האוורור המותקנת. חשוב לציין כי Ergofito H2O מורכב מחיידקים אירוביים הדורשים רמת חמצן מינימלית כדי לחיות. שאר הפרמטרים יכולים להיות מנוהלים על ידי יישום של Ergofito H2O. ביקוש לחמצן כימי נע בין 5% ל- 7% של מוצקים במים.


מספר עובדות על- Ergofito H2O:
• הוספת Ergofito H2O למים תפרק את הצואה ואת שאריות חומרי ההזנה באופן טבעי.
• החומר עושה זאת על ידי ביטול הגורמים המשנים את איכות המים.
• החיידקים משתמשים בחמצן בכדי לפרק את הצואה ושאריות חומרי ההזנה. רמות החמצן במים צריכות להיות מדודות (במיליגרם לליטר). הנושא חשוב משום שבמקרה של עודף חומרים מזינים במים, יש להוריד את רמות החמצן בשביל הדגים.
• Ergofito H2O עוזר לשמור על רמת חומציות אופטימלית של המים.
• החיידקים הופכים אמוניה וניטריט (האיומים העיקריים על הדגים) לזרז שיוצר פתיתי בוץ ובכך מסיר מן הדגים פוספט המסיים את דרכו בקרקעית. בכך רמת הביקוש לחמצן ביוכימי יורדת במהירות.
• ל- Ergofito H2O אין כל השפעה על פיטופלנקטון.
• הצטברות רפש, ביופילם ורירית אצות מוסרת עם השימוש בחומר.

סינון וצמחי מים:

ניהול מים הוא כמובן שילוב של סינון, פעילות חיידקים חיובית (Ergofito H2O) ובמידה וקיימת האפשרות, שימוש בצמחי מים כדי שיספוגו ניטריט וחנקן מהמים. השימוש בצמחים צפים (נפוץ בחקלאות מים) כגון: "למנה מינור" "וואקווה ריאופיליה קונספבולה" יגביר את עכירות המים, יספוג את כלל החומרים המזינים וייצור צל שיוריד את היכולת של אצות לפוטוסינתזה ההכרחית להתפתחותן.

Ergofito H2O ממיר את כל צואת הדגים ושאריות חומרי ההזנה הנמצאים בקרקעית לכדי מסנן פעיל. המסנן פועל בדומה לפרקולטור (מסנן קפה) ומבטיח שמוצקים לא יחזרו למאגר המים. השילוב האמור מעלה דורש פתרון זול ופשוט בצורת מסנן פרקולרי. מים לעולם לא צריכים להיות מוחלפים אלא למעט התאדותם לאוויר.